Page 18 - ISUZU D-MAX 2022
P. 18

Το νέο D-MAX σας βάζει στο επίκεντρο ενός δικτύου προηγμένων βοηθητικών συστημάτων οδηγού (ADAS:
                                                                                                                 Advanced Driver-Assistance Systems), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να σας προσέχουν. Δουλεύουν
                                                                                                                 ανεξάρτητα αλλά και συνδυασμένα, ώστε να σας κάνουν ασφαλέστερους αλλά και καλύτερους οδηγούς,
                                                                                                                 σε όποιο μέρος βρεθείτε με το νέο σας D-MAX .                                                                                                                   AUTOMATIC EMERGENCY    TURN ASSIST        ATTENTION ASSIST      ADAPTIVE CRUISE CONTROL
                                                                                                                   BRAKING          Αποτρέπει την αλλαγή πορείας  Προειδοποιεί τον οδηγό  Διατηρεί μια απόσταση και
                                                                                                                   Ενεργεί αυτόματα και φρενάρει  του D-MAX, όταν αυτό  όταν αντιληφθεί μειωμένη  προσαρμόζει την ταχύτητα
                                                                                                                   όταν αντιληφθεί επικείμενη  ενδέχεται να διασταυρωθεί με  δυνατότητα διατήρησης  με βάση το ρυθμό του
                                                                                                                   πρόσκρουση.        την πορεία άλλου διερχόμενου  της πορείας του και σας  προπορευόμενου οχήματος
                                                                                                                                 οχήματος.         συμβουλεύει να κάνετε ένα  κατά την κίνηση.
                                                                                                                                              διάλειμμα.

                                                                                                                   BLIND SPOT MONITORING   REAR CROSS TRAFFIC ALERT  TRAFFIC SIGN RECOGNITION  LANE DEPARTURE
                                                                                                                   Ενεργοποιεί μια φωτεινή  Προειδοποιεί για διερχόμενο  Το σύστημα αναγνωρίζει τα  PREVENTION
                                                                                                                   προειδοποίηση στον πλαϊνό  όχημα καθώς ετοιμάζεστε να  οδικά σήματα (όρια ταχύτητας,  Σας επαναφέρει ομαλά στη
                                                                                                                   καθρέπτη του οδηγού, όταν  βγείτε στην κυκλοφορία με  απαγόρευση προσπέρασης, κτλ)  λωρίδα σας.
                                                                                                                   αντιληφθεί ότι ένα όχημα  όπισθεν.          και τα προβάλει στην κεντρική
                                                                                                                   πλησιάζει από πίσω.                  οθόνη.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23