REGULAR CAB 4x2 Standard

REGULAR CAB 4x2 Standard

20.500 € (ανώτατη λιανική τιμή με ΦΠΑ & ΕΤΤ)