EXTENDED CAB 4x2 Utility

EXTENDED CAB 4x2 Utility

26.600 € (ανώτατη λιανική τιμή με ΦΠΑ & ΕΤΤ)